آزمون  وزارت علوم یا MSRT مخفف عبارت  

Ministry of Science Research and Technology

به معنای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. دانشجویانی که میخواهند در مقطع دکترا در دانشگاه های معتبر ایران، ادامه تحصیل دهند، باید این مدرک را داشته باشند.

آزمون   MSRT دارای 100 پرسش است .مدت زمان این آزمون  105دقیقه است و نمره منفی در این آزمون لحاظ نمی گردد .

آزمون  MSRT از 3 بخش تشکیل شده است که به شرح ذیل میباشد:

بخش شنیداری

این بخش معمولا دارای 30 سوال می باشد. از 30 سوال بخش شنیداری معمولا حدود 7 سوال مکالمه کوتاه می باشد. 10-12  سوال دو مکالمه بلند و 10-12 سوال دو  لکچر بلند می باشد. مدت زمان این قسمت حدود 30 دقیقه است.

بخش گرامر

بخش گرامر معمولا دارای 30 سوال می باشد که از این 30 سوال معمولا 16 سوال به صورت جای خالی (چهاارگزینه ای) و 14 سوال مربوط به نوشتاری زیرخط دار می باشد. مدت زمان این بخش 20 دقیقه می باشد

 بخش  درک مطلب

بخش درک مطلب دارای 40 سوال می باشد و معمولا 4 متن آکادمیک می باشد. این متون اکثرا عمومی می باشد. مدت زمان این بخش 55 دقیقه می باشد.

 نمره قبولی آزمون MSRT

نمره قبولی این آزمون برای دانشگاه آزاد اسلامی و نیز اکثر دانشگاههای دولتی 50 می باشد اما بعضی دانشگاهها نظیر دانشگاه تربیت مدرس تهران و دانشگاه تهران نمره 60 مورد قبول می باشد.

بر اساس مصوبه شصت و هشتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی، حد نصاب نمره MSRT  در آزمون ورودی مقطع دکتری تخصصی   سال 1398 نمره 55 و سال 1399 نمره 60 می باشد. لازم به ذکر است که نمره 49 برای آزمون سال 99 و نمره 54 جهت آزمون 1399 به صورت مشروط مورد قبول می باشد.

آزمون MSRT  در سال 98 در 7 نوبت  برگزار می شود.

نمونه سوالات آزمون MSRT


1- شنیداری


2- درک مطلب


3- گرامر