استعداد تحصیلی یکی از دروس بخش عمومی آزمون دکتری و از منابع آزمون دکتری 99 است که به سنجش توانایی‌ ذهنی و درک داوطلبان، قدرت تحلیل و استعداد آن‌ها می‌پردازد.