آزمون زبان UTEPT چیست؟
آزمون زبان انگلیسی دانشگاه تهران یا UTEPT مخفف عبارت University Of Tehran’s English Proficiency Test می باشد که بعضا تافل دکتری دانشگاه تهران هم نامیده می شود و آزمونی برای ارزیابی مهارت های زبان انگلیسی دانشجویان مقطع دکتری است.

آزمون UTEPT ویژه دانشجویان دکتری دانشگاه تهران و چند دانشگاه دیگر از جمله دانشگاه خوارزمی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه اصفهان، دانشگاه مازندران و… می باشد که در سال تقریبا ۶ نوبت برگزار می شود. مدرک این آزمون برای دانشجویان مقطع دکتری اجباری است و در صورت نداشتن این مدرک قادر به شرکت در آزمون جامع نیستند.

مرکز آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران، مسئوليت برگزاری آزمون زبان عمومی که شرط کافی برای پذیرفته شدگان در آزمون دکتری تخصصی دانشگاه می باشد، را بر عهده دارد.

آزمون زبان انگلیسی دانشگاه تهران از بخشهای زیر تشکیل شده است:

1- بخش گرامر یا ساختار زبان انگلیسی

از مجموع 100 سوال آزمون  30 سوال به بخش گرامر اختصاص می یابد که از این 30 سوال معمولا 15 سوال به صورت جای خالی (چهارگزینه ای) ،  10 سوال مربوط به اصطلاحات نوشتاری زیرخط دار  و 5 سوال  آزمون کلوز می باشد که باید با توجه به متن گزینه صحیح را انتخاب کنید.

2- بخش لغات یا واژگان

این بخش از آزمون معمولا دارای 30 سوال می باشد که از این تعداد 15 سوال مربوط به سوالات جای خالی و 15 سوال مربوط به لغات مترادف می باشد.

3- بخش درک مطلب

این بخش دارای 40 سوال می باشد. در این بخش دو نمونه سوال ذکر می شود. اکثر اوقات دو متن کوتاه و هر متن دارای 4 تا 5 جای خالی جهت  آزمون کلوز انتخاب می گردد. گاهی اوقات هم فقط یک متن طولانی با 10 جای خالی انتخاب می شود.

جهت درک مطلب معمولا 4 متن انتخاب می گردد که دو متن کوتاه و دو متن بلند هستند.

نمره قبولی UTEPT

نمره قبولی در آزمون زبان عمومی دانشگاه تهران مورد تاييد اکثر دانشگاه های تهران و شهرستان ها می باشد. مدرک آزمون UTEPT از تاريخ برگزاری آزمون تا دو سال بعد از آن معتبر می باشد.